INZERCEPRACE.CZ JAZZDNES.CZ ZAMESTNANCI.COM Parfémy FAnn


ASOCIACE MODELINGOVÝCH AGENTUR ČESKÉ REPUBLIKY

Asociace modelingových agentur České republiky je řádně registrována u Ministerstva vnitra ze dne 19.4. 1993 pod Č.j. :VS/1-20264/93-R pod názvem Asociace modelových agentur - AAM a je jedinou organizací tohoto druhu v ČR. Přidělené identifikační číslo : 49278584. Od roku 1993 uplynulo několik let od založení AAM - sdružení subjektů, podnikajících v oblasti modelingu, jejichž cílem je zejména neustálé zvyšování profesionální úrovně agentur a snaha o společenskou i právní regulaci vztahů mezi jednotlivými agenturami, agenturou a modelkou, stejně tak i k obchodním partnerům a veřejnosti Během tohoto období se členské modelové agentury AAM dohodly na programovém prohlášení, které obsahuje celou řadu zásad spolupráce.

ČINNOST AAM V TUZEMSKÉM MODELINGOVÉM PROSTŘEDÍ

AAM je tvořena z členů z měst s rozvinutým trhem modelingu nebo i měst, kde jsou možnosti omezeny. Dochází tak k porovnání názorů a různých pohledů na problematiku modelingu v závislosti na možnostech jednotlivých agentur dle regionu jejich sídla. Výsledky diskuzí zástupců agentur a návrhy východisek z tohoto důvodu AAM považuje za dostatečně reprezentativní pro hodnocení stavu českého modelingu a pro stanovování norem podnikání v českém modelingu, neboť vycházejí z názorů typického vzorku různých agentur s různými možnostmi uplatnění na trhu z různých regionů. Spoluprací s AAM se může každá agentura spolupodílet na vytváření modelingových standardů v ČR, které pak pomáhají jak modelkám tak i jiným agenturám v orientaci. Začínající modelky i agentury tak získávají ochranu před neseriózností některých agentur nebo i modelek, porušujících smlouvy. Asociace modelingových agentur poskytuje informace o takových agenturách, které jsou ochotny sdělit informace o své činnosti. Takové agentury, pokud splňují standarty vytvořené AAM, asociace doporučuje ke spolupráci.

ČINNOST AAM - SPOLUPRÁCE MEZI AGENTURAMI

Základem této činnosti je rozhýbání trhu pro modelky lokálních agentur směrem k větším agenturám na bázi Etického kodexu modelingu. Etický kodex stanovuje pravidla této spolupráce a usnadňuje jednání při scoutingové činnosti lokálních agentur pro agentury ve velikých městech. Rovněž je rozhodčím pravidlem v případě, že se agentury nemohou mezi sebou dohodnout. AAM doporučuje lokálním agentrurám spolupracovat pouze s takovými agenturami, které kodex podepsaly. Podpisem kodexu se agentura zavazuje dodržovat určitá obvyklá pravidla. V případě, že smírčí komise rozhodne v neprospěch agentury, zavazuje se agentura, která kodex podepsala, toto rozhodnutí respektovat.

Reprezentování společných zájmů členů AAM
Společné paušální poplatky OSA a INTERGRAM. Jednotný postup vůči finančním úřadům, ministerstvu financí, výměna informací z jednání na úřadech (daně, živnosti, metodika účetnictví apod.) Společná prezentace vůči klientům, reklamním agenturám a zahraničním modelovým agenturám, zajišťovaná asociací a reklama členských agentur v médiích. Internet, společná stránka na internetu a její propagace vůči všem subjektům, nabídka databáze agentur a jejich modelek na internetu, spolupráce s ARA a členskými reklamními agenturami, které jsou klienty modelingových agentur, společná reklama členů AAM ze společných rozpočtů, které by často jednotliví členové nebyli schopni samostatně uhradit a.j. Příspěvky do novin, knih, časopisů, vydávání časopisu o modelingu, právo užívání loga AAM aj.

Potírání nežádoucích jevů v modelingu a vzájemná informovanost
Informace o nekorektních agenturách, vzájemná informovanost o dlužnících, smírčí komise AAM, řešení porušování smluv modelkami, upozornění na nekorektní či podezřelé jednání v modelingu, která ochrání možná právě Vaší agenturu před problémy.

Zprostředkování tuzemského i zahraničního know how v činnosti managementu začínajících agentur
Doporučené ceníky, podklady pro zdaňování modelek, manekýnek a hostesek, zásady pro uzavírání smluv, základní osnovy pro školy manekýnek, informace o typu smluv se zahraničními agenturami, výměna zkušeností ze spolupráce se zahraničními agenturami.

Společné podnikatelské aktivity na bázi dobrovolnosti, znalosti partnera a jistoty dodržování etiky spolupráce
Možnost vzájemné spolupráce při podnikání, které je možné pouze tehdy, znáte li se navzájem z našich setkání. Systém "Vím, s kým spolupracuji". Spolupráce v rámci zakázek salespromotions, organizace akcí, modelingových soutěží apod.

hlavní strana | ama | o nás | kontakt | aktuality | kalendář akcí | casting | agentury | ženy | muži | registrace | fotografové | soutěže | diskuze | miss
ENGLISH | ČESKY
© E-MODELING.CZ    webdesign & programming by SOVA NET, s.r.o.