PODMÍNKY PREZENTACE EMODELING.CZ

V případě, že odesíláte jakékoli materiály na webové stránky EMODELING.CZ, současně se zavazujete, že:
 1. materiály nebudou odporovat svou formou nebo obsahem platným právním předpisům, zejména nebudou obsahovat pornografii nebo nabídky erotických služeb nebo materiály jinak nevhodné k uveřejnění;
 2. vlastníte odesílané materiály nebo máte oprávnění nakládat s vkládanými materiály, tj. jste jejich vlastníkem nebo máte neomezené právo s nimi nakládat tak, aby společnost mohla uveřejnit materiály bez jakýchkoli poplatků a/nebo je nebo jakékoliv jejich části mohla začlenit na www stránky bez vystavení se jakémukoliv riziku odpovědnosti nebo závazků. Zejména tedy odpovídáte za to, že Vám jí byl vlastníkem autorských práv poskytnut souhlas ke zveřejnění vkládaných materiálů a že Vaše právní vztahy k vlastníkovi autorských práv jsou řádně smluvně ošetřeny z hlediska platných právních předpisů včetně autorskoprávní odměny;
 3. souhlasíte, že odškodníte provozovatele serveru EMODELING.CZ v případě, že jakákoliv třetí strana podnikne jakékoli právní či jiné kroky proti webovým stránkám EMODELING.CZ v souvislosti s materiály, které jste odeslali;
 4. Vaše zaslané materiály budou zveřejněny po doručení originálního znění smlouvy nebo souhlasu s těmito podmínkami podepsané oběma smluvními stranami do sídla provozovatele serveru EMODELING.CZ a po úhradě úplaty;
 5. Vaše materiály budou zveřejňovány na stránkách dle rozsahu, způsobem a po dobu stanovenou v ceníku provozovatele zveřejněného na stránkách;
 6. uhradíte provozovateli serveru EMODELING.CZ úplatu za zveřejnění materiálů na stránkách, který odpovídá zvolenému cenovému tarifu zveřejněného na stránkách;
 7. odměna je hrazena za dané období dle zvoleného cenového tarifu a to vždy do začátku zvoleného období;
 8. veškeré platby jsou splatné do 10 dnů ode dne vystavení faktury
 9. souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů a dáváte pokyn ke zprostředkování konkrétních zakázek v oblasti modelingu a v oborech souvisejících s Vaším zájmem;
 10. pokud jste nedosáhl(a) věku 18 let, smlouva nebo souhlas s podmínkami prezentace musí být podepsaná Vaším zákonným zástupcem, který tak stvrzuje, že souhlasí s podmínkami prezentace Vaší osoby na www.emodeling.cz;
 11. zadáním e-mailove adresy do registračního systému www.emodeling.cz poskytujete provozovateli emodelingu možnost využít vaší e-mailovou adresu k reklamním a marketingovým účelům;
provozovatel serveru EMODELING.CZ: